गणित शिक्षण - 15 भारतीय गणित - 5 भारतीय गणित ग्रन्थ

विद्याभारती E पाठशाला
गणित शिक्षण - 15
भारतीय गणितज्ञ - 02
**************************
ईस्वी सन् 19वीं सदी (भारतीय गणितज्ञ)
श्रीनिवास रामानुजन् (1887-1920)
ए ए कृष्णस्वामी अयंगार (1892-1953)
प्रशान्त चन्द्र महालनोबिस (1893-1972
सत्येन्द्र नाथ बसु (1894-1974)
संजीव शाह (1803- 1896)
रघुनाथ पुरुषोत्तम परंजपे

No comments:

Post a comment